"Pomoz mi, abych to dokázal sám" M. Montessori

Miniškolka s prvky Montessori při RKC Chaloupka

Repinova 19
Ostrava
70200
724 937 846
596 133 377
info (at) rcchaloupka.cz

Program dne

 

Miniškolka je v provozu každé úterý a čtvrtek.

 

8:00 -  8:30           příchod dětí, přivítání, volná činnost

8:30 - 9:00            setkání na elipse / výukový blok / cvičení a zpívání

9:00 - 10:00           individuální práce / svačinka

10:00 - 11:00         pobyt venku / v herně za nepříznivého počasí

11:00 - 11:30         kreativní činnosti - výtvarné, hudební aj.

11:30 - 12:00         volná hra

 

Obvyklý denní program

Všechny činnosti jsou řízeny potřebami dětí a aktuální situaci.

Děti pracují s pomůckami Montessori i ostatními dle svého výběru pod dohledem lektora.

Po ranním předání dětí do MŠ je dětem ponechán prostor na adaptaci – probíhá volná činnost.

Zpravidla následuje přivítání na elipse s povídáním o zážitcích předchozího dne. Dále zařazujeme seznámení s tématem dne a cvičení ticha pro větší koncentraci a zklidnění dětí.

Pravidelně zařazujeme řízené pohybové aktivity – pohybové hry, tanečky, pantomima, joga pro děti, cvičení s míčem apod.

Dbáme na pravidelný pitný režim – děti mají neustále k dispozici čaj či vodu.

Na svačinku je vyhrazen čas, který společně trávíme v místnosti tomu určené. Děti pomáhají s přípravou stolů, stolováním a případně také přípravou svačinek. Po jídle odnášejí nádobí na určené místo a sklidí stůl.