"Pomoz mi, abych to dokázal sám" M. Montessori

Miniškolka s prvky Montessori při RKC Chaloupka

Repinova 19
Ostrava
70200
724 937 846
596 133 377
info (at) rcchaloupka.cz

O nás

Miniškolka zajišťuje individuální péči o vaše děti v rodinném režimu. Těží to nejlepší z hlídání jednotlivce a konceptu mateřské školy. Děti se socializují v malé skupince čítající maximálně 6 dětí na pedagoga. Pro spoustu dětí bývá přechod do mateřské školy s vysokým počtem spolužáčků velký šok. Díky pobytu v miniškolce si taklépe zvyknou na pobyt v neznámém prostředí, bez rodičů a s ostatními dětmi.

 

Pro děti je zajištěn bohatý program - pohybové a hudební hry, tvořivky, grafomotorická příprava, environmentální výchova, jóga, angličtina hrou, čtení pohádek, aktivity a učení v přírodě, lidové tradice, montessori výukový blok.

 

Zastáváme respektující přístup k dětem i dospělým. Snažíme se dětem pomoci na jejich cestě k dospělosti. Neuznáváme výchovu slepě následující umělé autority ani volnou výchovu. Cílem našeho přístupu je vychovat samostatné děti, odpovědné za své činy, schopné řešit problémy, s úctou k přirozeným autoritám, altruistické a nápomocné všem, kteří to potřebují.

 

Samozřejmostí je všestranný rozvoj ve všech oblastech - grafomotorika, jemná i hrubá motorika, sociální dovednosti, hygienické návyky, samoobslužné činnosti, smyslová výchova a pod.

 

Své postupy konzultujeme s pedagogem MŠ a psychologem.

 

Důležitý je pohyb venku v přírodě i na hřišti. Organizujeme i výlety do blízkého okolí za poznáním a zábavou.

 

Třídíme odpad, kompostujeme, používáme pouze ekodrogerii a přírodní kosmetiku s certifikáty a bezpečnou dětem. Vštěpujeme tak dětem přirozenou cestou zásady udržitelného života.

 

Pěstujeme zeleninu, květiny, ovoce a bylinky. Děti se tak nenuceně učí o přírodních zákonitostech a budují si vztah k přírodě.

 

Každému dítěti vedeme portfolio, kde zaznamenáváme jeho pokroky a dokumentujeme jeho práce. K rodičům jej předkládáme dvakrát ročně k nahlédnutí.